IMG_8394

Sytze Greidanus

De heer op de foto hieronder is Sytze Greidanus, hij was arts en zijn eerste standplaats was Buitenpost. Over zijn periode daar heeft hij een nog steeds lezenswaard boek geschreven ‘De Dagen van Olim’, later opnieuw uitgegeven als ‘Een dorpsdokter uit de Friese Wouden vertelt’. Een kostelijk boek, te leen bij Tresoar. Gerrit Vlaskamp heeft een tuin voor hem aangelegd, hij woonde tegenover het huidige gemeentehuis. Sytze Greidanus vertrok op 1 mei 1877 met zijn gezin naar Soest. Hij had daar een benoeming gekregen als gemeente-arts. Later volgden er aanstellingen als hofarts van prins Hendrik, koning Willem III en koningin Emma. Hij was zeer geliefd. Op de foto hierboven staat het huis waar Greidanus woonde, helaas is er vrijwel niets van de tuin bewaard gebleven.

groep1511full

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *