IMG_7514

Heremastate

Ik hoop dat iemand mij helderheid kan verschaffen omtrent het volgende:

In het archief van de familie Vegelin van Claerbergen vond ik in het kasboek van het jaar 1817 van Valerius Lodewijk (1784-1844), grietman van Haskerland, deze aantekening.
Het moet gaan om de grootvader van Gerrit waar ik me mee bezig houd, ook een Gerrit ( 1785-1855).

Er was dus contact, Gerrit Vlaskamp had kennelijk te veel betaald gekregen, want het staat bij ‘ontvangsten’. Misschien had de grietman vooruit betaald en viel de rekening mee.
De grote vraag is nu, wat heeft deze hovenier uit Dokkum gedaan voor de grietman uit Joure?
Welke werkzaamheden heeft hij verricht voor Heremastate?

Het is ook nog mogelijk dat het om Arent Vlaskamp gaat, de hortulanus van de universiteit van Franeker. Toen de universiteit in 1811 werd opgeheven, raakte hij zijn baan kwijt, hij vestigde zich als hovenier in Leeuwarden. Deze aantekening dateert van 1817, misschien heeft Vegelin hem ergens voor ingehuurd.

2 gedachten over “Heremastate

 1. G.de Vries

  Bij deze opsomming wordteen Arent Vlaskamp genoemd en waarbij mijn gedachten uitgaan naar het volgende;
  Aan de oude rijksweg van Dronrijp naar Franeker ter hoogte van Schalsum is een boerderij met een lange oprit, met aan weerszijden beplant met populieren.
  Deze boerderij werd voorheen bewoond door een hr.Minnema, alleenstaand, deze is voor een aantal jaren overleden. Voor de boerderij ligt een grote tuin en links daarvan is in het vroege voorjaar een enorme bloemenpracht van het winterakoniet-je. Ik heb daar met tostemming van de hr Minnema veel zaad van mogen verzamelen.
  Maar nu het volgende; in het midden van deze tuin staat een enorme beukenboom. Het bijzondere daarvan is dat hij tweesoortig gevormde bladeren draagt. Hij zaait zich ook enorm.
  De hr Minnema heeft mij een paar maal vertelt dat deze boom zou zijn geplant in de tijd dat Franeker zijn universiteit nog bezat. Ook door het bijzondere feit dat de boom verschillend gevormde bladeren draagt hebben planten- en boomdeskun-digen een bezoek bij hem gebracht om dit te bestuderen.
  Ook liet de hr Minnema mij een foto zien van de vroegere inrichting van de tuin met zijn vakindelingen, waarvan toen ik bij hem kwam nog restanten van aanwezig waren. Ook hield hij zich bezig met het kweken van stinsenplanten, waarvan er een paar soorten in de tuin voorkwamen.
  De boerderij is na het overlijden van de hr. Minnema verkocht en gerestaureerd en wordt naar ik meen bewoond door een oud-notaris.
  Ik hoop dat ik U enig nieuws heb kunnen geven.

  Met vriendelijke groeten
  G. de Vries Jr.

  Reageren
 2. Aly van der Mark

  Geachte heer De Vries,
  Hartelijk dank voor uw reactie.
  Het is natuurlijk heel goed mogelijk, dat ook Arent tuinen heeft aangelegd. Hij had veel verstand van planten en bomen en struiken als hortulanus. Ik kan me voorstellen dat in de hortus geëxperimenteerd werd met enten. In onze tuin staat ook een peer met drie verschillende soorten. Weet u waar de foto’s van de heer Minnema zijn gebleven?

  Hartelijke groet, Aly van der Mark

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *