Zijn tuinen

Na ontdekking van de Bosgra-administratie weten we dat Gerrit Vlaskamp ruim 350 tuinen en parken ontwierp in Noord-Nederland. Ongeveer 320 tuinen in Friesland, 32 in Groningen en 1 in Drenthe. Zijn opdrachtgevers waren van adel, kerkenraden, gemeentebesturen, rijke boeren en notabelen. Die laatste groep liet in de tweede helft van de 19de eeuw grote neoclassicistische huizen bouwen.

Gardeneske tuinstijl

Voor zijn doorgaans vermogende opdrachtgevers ontwierp Vlaskamp showtuinen, in gardeneske tuinstijl. Een stijl die is afgeleid van Engelse landschapstuinen, die een veel groter formaat kennen. Vlaskamp liet zijn parken en tuinen aanleggen door hoveniers, maar begeleidde het proces actief. Hij woonde zelfs vaak tijdelijk op locatie. Meer over zijn stijl en werkwijze leest u in de blog op de homepage en de publicaties over hem.

Inventarisatie Landschapsbeheer Friesland

De gevonden documentatie was voor Landschapsbeheer Friesland aanleiding de bijzondere tuinen van Vlaskamp te inventariseren. In samenwerking met ‘Vlaskampkenner’ Aly van der Mark. Het onderzoek startte in 2011 en werd voltooid in het voorjaar van 2013. Centraal stonden vragen als: Wie zijn de huidige eigenaren? Wat resteert er nog van het oorspronkelijke ontwerp? En hoe kunnen de tuinen er in de toekomst weer uitzien?

Interactieve kaarten

U kunt op interactieve kaarten bekijken welke tuinen bezocht zijn tijdens de inventarisatie van Landschapsbeheer. Ook ziet u wat daarin aan authentieke Vlaskamp-elementen is aangetroffen. Niet alle Vlaskamptuinen in Friesland zijn (nog) onderzocht. Omwille van tijd en capaciteit is in eerste instantie gekozen voor tuinen die het beste bewaard zijn gebleven.

Klik hier voor een lijst met bomen en planten uit de tuin van Gerrit Vlaskamp