Tagarchief: Vlaskamptuinen

blog aly 30 sep

De pastorie van Oudwoude

Mijn blog stond even op een zacht pitje, want vorige week is mijn namenboekje ‘De lêste Hikke ‘ verschenen en dat vroeg alle aandacht.
Nu weer verder met Vlaskamp. In april wordt de expositie over Vlaskamp in het Fries Museum geopend en daarbij verschijnt een boek over Vlaskamp dat veel dieper ingaat op diverse elementen zoals zijn stijl, geschiedenis van de tuinkunst, gebruik van beplanting, zijn opdrachtgevers enz. enz. Er werken deskundigen op allerlei gebied aan mee die op het ogenblik hun bijdrage inleveren. Ik moet zeggen, dat ik er weer veel van leer.
In verband met de ‘Reisaksje van it Fryske boek’ geef ik aanstaande zondag 29 september drie korte lezingen over de tuinen van Vlaskamp in de kas van de Kruidhof in Buitenpost, om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Steeds een half uur.

In Buitenpost resten nog fraaie bomen in de tuinen die Gerrit Vlaskamp er ooit heeft aangelegd, onder andere in de tuin van het gemeentehuis. Tegenover het gemeentehuis staat het doktershuis, waar ooit Sytse Greidanus huisarts was, hij was later de lijfarts van de koninklijke familie.

blog aly 30 sep

 

Ze staan er allemaal op, de rode beuk, de plataan, al die prachtige bomen. Mijn computer heeft kuren, weigert te roteren.

Seerp Galemawei Mantgum-nu

Mantgum

Van tuinontwerper Nico Kloppenborg uit Mantgum kreeg ik deze afbeelding van twee Vlaskamptuinen aan het eind van de Seerp Galemawei in zijn woonplaats. De tuin linksvoor op de zwart-witfoto, waar maar een klein stukje van te zien is, werd aangelegd in 1881 voor de toenmalige burgemeester Velstra (op de foto in kleur de huidige situatie), daar tegenover ligt de tuin, die in 1878 is aangelegd voor A. Palsma. De gracht van het huis van Palsma is gedempt en de weg is verlegd, zodat de situatie vrijwel onherkenbaar is. De tuin van het voormalige burgemeestershuis ademt nog de sfeer van de negentiende eeuw en wordt voorbeeldig onderhouden, de andere tuin is kortgeleden fraai gerestaureerd door Kloppenborg.

Seerp Galemawei Mantgum

Horatius AlbardaHCL001010721

Symposium

Het was gister een feestelijke dag, in De Koperen tuin in de Prinsentuin in Leeuwarden organiseerde het Fries Landschapsbeheer een symposium over de tuinen van Gerrit Vlaskamp. Het Landschapsbeheer liet 60 van de 350 tuinen inventariseren. Veel is verdwenen natuurlijk, de oudste tuinen zijn meer dan 150 jaar oud, maar vooral monumentale bomen zijn er nog. De rode beuken, de platanen, de goudessen ………

Burgemeester Ter Keurs van Tytsjerksteradiel kreeg het eerste exemplaar van ‘Het prieel op de heuvel, zes generaties Vlaskamp, het verhaal van een tuindersfamilie’, dinsdag wordt het gepresenteerd bij Tresoar, het archief van Friesland in Leeuwarden, aanvang 16.30. Op de foto de Vlaskamptuin van notaris Horatius Albarda, die woonde aan de Nieuwestad in Leeuwarden. Hier staat nu C&A. Vlaskamp heeft 40 tuinen voor notabelen in Leeuwarden ontworpen, ze zijn allemaal verdwenen.

IMG_8394

Sytze Greidanus

De heer op de foto hieronder is Sytze Greidanus, hij was arts en zijn eerste standplaats was Buitenpost. Over zijn periode daar heeft hij een nog steeds lezenswaard boek geschreven ‘De Dagen van Olim’, later opnieuw uitgegeven als ‘Een dorpsdokter uit de Friese Wouden vertelt’. Een kostelijk boek, te leen bij Tresoar. Gerrit Vlaskamp heeft een tuin voor hem aangelegd, hij woonde tegenover het huidige gemeentehuis. Sytze Greidanus vertrok op 1 mei 1877 met zijn gezin naar Soest. Hij had daar een benoeming gekregen als gemeente-arts. Later volgden er aanstellingen als hofarts van prins Hendrik, koning Willem III en koningin Emma. Hij was zeer geliefd. Op de foto hierboven staat het huis waar Greidanus woonde, helaas is er vrijwel niets van de tuin bewaard gebleven.

groep1511full

IMG_1475

Westerpark- Vosseparkje

Het Westerpark heet in de volksmond het Vosseparkje, omdat aan de noordkant van het park de molen Het Lam van H.Vosman stond.

Voor wandelliefhebbers: Daan van Zomeren heeft een mooie stadswandeling gemaakt langs monumentale bomen in Leeuwarden. Google: Daan’s bomenwandeling in Leeuwarden. De wandeling voert ook door het Westerpark.

Verder vandaag een foto van de bloeiende rhododendron in onze tuin, een voormalige kwekerij, gesticht door Jitske Vlaskamp (een zuster van Gerrit) en Wybe Westra voor hun zoon Gabe, de aanlegger van Coopersburg in Akkrum. Gabe was de grootvader van mijn man Ids.

HCL001081685