Tagarchief: roodbaard

fogelsanghstate 2

Fogelsanghstate in Veenklooster

Aan het park bij Fogelsanghstate in Veenklooster hebben allerlei tuinarchitecten gewerkt, zoals Roodbaard en Zocher. Ook Lambertus Vlaskamp, de vader van Gerrit, heeft er gewerkt als architect. Uit het kasboek van baron van Heemstra van 1843 blijkt, dat Lambertus in 1843 een grote klus heeft geklaard. Op 6 mei is genoteerd dat aan Vlaskamp en ‘onderscheidene’ arbeiders ƒ1000 is betaald voor de aanleg van de ‘plaats’, een enorm bedrag in die tijd. Els van der Laan schrijft in ‘Roodbaards Rijkdom’ dat het bedrag waarschijnlijk oa voor de aanleg van de vijver bedoeld was. Later heeft Lambertus het oostelijk deel van het park en de Hertekamp aangelegd. Van Gerrit’s hand zijn de tuin bij het Lytse Slot (1872) en ws. de kluizenaarshut (1876).

hertekamp

IMG_1063

Notaris Andrea

In 1846 ging het al slecht met Lambertus Vlaskamp, de vader van Gerrit. Hij leende ƒ2000 van notaris Andrea in Kollum. Het jaar daarna is de tuin van de notaris aangelegd, die tot voor kort toegeschreven werd aan Roodbaard. Ik denk daarom, dat het ontwerp van Lambertus Vlaskamp is, temeer, daar de tuin heel veel lijkt op die van de familie De Marees van Swinderen in Groningen.
Deze tuin, waar nog een klein stuk van over is en die in Groningen bekend staat als de tuin van Hommes, een latere eigenaar, heeft Lambertus in 1852 aangelegd.

IMG_1069

lc_2

Stinzenflora

In de Leeuwarder Courant stond vandaag een interessant artikel over Stinzenplanten. Meestal wordt aangenomen dat ze met de adel hier naar toe zijn gekomen, maar Hendrik van der Ploeg uit Donkerbroek is na een langdurige studie tot de slotsom gekomen dat ze in de periode van de Engelse Landschapstuinen in de mode waren, hij noemt als tuinarchitecten Lucas Roodbaard en Gerrit Vlaskamp. Dat komt overeen met mijn bevindingen, in veel Vlaskamptuinen staan Stinzenplanten.

De twee tuinen die genoemd worden, Bosmazathe in Selmien en Vredewoud in Oldeberkoop zijn beide ontworpen door Gerrit Vlaskamp.

Lees hier het gehele artikel.

Herstel

Piet Nieuwland wees me op een fout in mijn eerste stukje, ik laat Lambertus Vlaskamp in 1954 sterven, maar dan was hij 147 jaar oud geworden, dat moet natuurlijk zijn 1854. Deze Lambertus was de kleinzoon van Lambartus, die uit Varsseveld vertrok.

Lambertus, geboren in 1807, had een boomkwekerij in Rinsumageest bij Dokkum en hij was aanlegger van tuinen. Hij werkte samen met tuinontwerper Lucas Roodbaard. Toen Roodbaard ouder werd, nam Lambertus het ontwerpen van tuinen van hem over. Roodbaard maakte de eerste tekeningen voor het park bij Fogelsanghstate in Veenklooster, Lambertus de latere.
Helaas raakte Lambertus aan lager wal, hij werd failliet verklaard. Het gezin verhuisde naar Helpman in Groningen. Toen Lucas Roodbaard in 1851 overleed, verschenen de volgende advertenties in de Noordelijke kranten.

Door het overlijden van den Heer Roodbaard , neemt L. Vlaskamp, Architect, thans woonachtig in Helpman , bij Groningen, de vrijheid zich te recommanderen tot het AANLEGGEN van BUITENPLAATSEN en TUINEN, alsmede tot het maken van PLANNEN of TEEKENINGEN. Kan bewijzen van bekwaamheid leveren en belooft een goede bediening.

De connecties met Roodbaard waren kennelijk goed gebleven toen het slechter ging met Lambertus, gezien de volgende advertentie:

KRUIWAGENS
Dezelfde, zal tevens verkoopen: ongeveer 50 KRUIWAGENS (pijpegaaltjes) met ijperen en eschen armen soo mede swaar beslag, behoord hebbende aan nu wijlen den heer L.P. Roodbaard.

Het mocht allemaal niet baten, het ging steeds slechter met Lambertus. De familie verhuisde naar het Kattendiep en in 1854 ging het helemaal mis, hij kwam als landloper in Veenhuizen terecht en is daar al na drie maanden op 47 jarige leeftijd overleden.
Tijdens een cholera-epidemie stierven dat jaar 444 mensen in Veenhuizen. Zijn vrouw Antje was vlak voor de opname van Lambertus in Veenhuizen verhuisd naar Hurdegaryp. Ze bleef achter met acht kinderen. De oudste zoon Gerrit (1834-1906) was twintig toen zijn vader stierf . Gerrit werkte vermoedelijk al bij zijn vader, want hij hij pakte de draad op en werd ook aanlegger van tuinen.