Tagarchief: Lambertus Vlaskamp

man en huisje

François HaverSchmidt

Lambertus en Gerrit Vlaskamp hebben allebei gewerkt aan de tuin van de pastorie in Damwoude. Lambertus in 1844, Gerrit in 1881. De tuin is nog ouder, want in 1872 schreef François Haverschmidt al vol liefde over deze tuin in FAMILIE EN KENNISSEN. Hij was de kleinzoon van dominee François Bekius en hij ging omstreeks 1840 geregeld logeren in Dantumawoude, zoals het dorp toen nog heette:boekje

‘Adam en Eva hebben in geen weelderiger lustoord hun onschuld genoten- en verloren, dan waarin ik de augustusmaanden van mijn vierde tot mijn achtste jaar doorbracht.
Vlak voor het huis, temidden van een uitgestrekt plein, met kiezelzand bestrooid, stond een reusachtige linde. Rondom haar dikke stam had men een bank gemaakt en daar zie ik mijn grootvader en grootmoeder nog zitten, des avonds bij de thee. Wat was het daar stil, vergeleken bij het gewoel in de stad, en wat was de zoele lucht vol geuren van de reseda en de kamperfoelie’

De tekening is van J.Hoyng van Papendrecht. Thérèse Schwarze maakte het portret van François HaverSchmidt.Haverschmnidt

Blog Mark Aalsma

Een bericht uit het verleden

Soms bereikt me ineens een bericht uit een ver verleden. In Dokkum is een actieve groep speurders (sneupers) elke dinsdag in het archief om het verleden te ontsluiten.
Piet de Haan is bezig met het archief van de Doopsgezinde gemeente. De gemeente had kerken in Holwerd, Blija en in de Visbuurt bij Ternaard. Daarbij hadden ze nog een pastorie en een aantal
te verhuren woningen. De rekeningen in de boeken van de diaconie omvatten het hele gebied.
De Haan stuurde me bijgaande afbeelding van index nr 224 blz 49 van de Doopsgezinde
diakonie Holwerd / Blija / Visbuurt. Hij schreef me: ‘Waar deze heg geplant is kan ik niet vaststellen. In de voorafgaande en erop volgende rekeningen is niets dat op bouw, verbouw van een gebouw of
de aanleg van een tuin wijst’. Hij moet nog 30 jaar aan rekeningen onderzoeken, dus wie weet wat er nog boven water komt.
De tekst luidt:”Betaalt aan Lamert Flaskamp voor een haag en agt paalen bij gemelde haag bruijkt.” Deze Lamert Flaskamp is Lambertus Vlaskamp die uit Breedenbroek in de Achterhoek met zijn broer Arent omstreeks 1770 via het Westland naar Friesland kwam.

fogelsanghstate 2

Fogelsanghstate in Veenklooster

Aan het park bij Fogelsanghstate in Veenklooster hebben allerlei tuinarchitecten gewerkt, zoals Roodbaard en Zocher. Ook Lambertus Vlaskamp, de vader van Gerrit, heeft er gewerkt als architect. Uit het kasboek van baron van Heemstra van 1843 blijkt, dat Lambertus in 1843 een grote klus heeft geklaard. Op 6 mei is genoteerd dat aan Vlaskamp en ‘onderscheidene’ arbeiders ƒ1000 is betaald voor de aanleg van de ‘plaats’, een enorm bedrag in die tijd. Els van der Laan schrijft in ‘Roodbaards Rijkdom’ dat het bedrag waarschijnlijk oa voor de aanleg van de vijver bedoeld was. Later heeft Lambertus het oostelijk deel van het park en de Hertekamp aangelegd. Van Gerrit’s hand zijn de tuin bij het Lytse Slot (1872) en ws. de kluizenaarshut (1876).

hertekamp