Tagarchief: boek

Horatius AlbardaHCL001010721

Symposium

Het was gister een feestelijke dag, in De Koperen tuin in de Prinsentuin in Leeuwarden organiseerde het Fries Landschapsbeheer een symposium over de tuinen van Gerrit Vlaskamp. Het Landschapsbeheer liet 60 van de 350 tuinen inventariseren. Veel is verdwenen natuurlijk, de oudste tuinen zijn meer dan 150 jaar oud, maar vooral monumentale bomen zijn er nog. De rode beuken, de platanen, de goudessen ………

Burgemeester Ter Keurs van Tytsjerksteradiel kreeg het eerste exemplaar van ‘Het prieel op de heuvel, zes generaties Vlaskamp, het verhaal van een tuindersfamilie’, dinsdag wordt het gepresenteerd bij Tresoar, het archief van Friesland in Leeuwarden, aanvang 16.30. Op de foto de Vlaskamptuin van notaris Horatius Albarda, die woonde aan de Nieuwestad in Leeuwarden. Hier staat nu C&A. Vlaskamp heeft 40 tuinen voor notabelen in Leeuwarden ontworpen, ze zijn allemaal verdwenen.

preel

Het prieel op de heuvel

Vanochtend was ik in Assen om de laatste drukproeven van het boek over de Vlaskampen te bekijken. Het ziet er mooi uit. Koninklijke Van Gorcum, die het boek uit geeft, heeft nog een eigen drukkerij, prachtig om zo’n proces te volgen.
Gerrit Vlaskamp heeft vanaf vandaag een eigen site: www.gerrit-vlaskamp.nl.
Hij twittert en hij heeft een eigen facebookpagina, dat alles als opmaat naar de expositie volgend jaar van 6 april tot 7 september in het Fries Museum.

0044-Dronrijp

Nieuwe foto’s van Dronrijp

Soms komt het geluk zo maar uit de lucht vallen.

0041-Osingastate

Een oud-bewoonster van Osingastate in Dronrijp bezorgde me 8 foto’s van de Vlaskamptuinen in dit dorp. Oorspronkelijk waren er 4 tuinen, de tuin van Osingastate was zo groot, dat er later een huis gebouwd is in de tuin. Twee tuinen zijn verdwenen, hier staan nu de bank en het verzorgingshuis.

De boek over de Vlaskampen krijgt een iets kortere titel: HET BAKJE VAN BEITSKE, kroniek van een tuindersfamilie.

img244

ACH ARME JELSKE of HET BAKJE VAN BEITSKE

Bij de expositie in het Fries Museum over Gerrit Vlaskamp verschijnt een boek, dat door diverse deskundigen wordt geschreven. Ik had zo langzamerhand zo veel informatie over alle Vlaskampen, die niet in het boek bij de expositie passen, dat ik eerst een familiekroniek heb geschreven, die uitgegeven wordt door Koninklijke Van Gorcum: ACH ARME JELSKE of HET BAKJE VAN BEITSKE.

Jelske is de oudste zuster van Gerrit, die door haar familie naar Utrecht verbannen werd vanwege haar lichtzinnige gedrag. Beitske is de hardvochtige jongere zuster, die haar oudste zuster onterfde.

In het boek ook tuinoverpeinzingen en natuurlijk informatie over de tuinen van Gerrit.
Je kunt het beschouwen als een vervolg op FAN ROAZEN EN FRAMBOAZEWYN.
Op de omslag staat het portret van de vrouw van de opvolger van Gerrit: Greetje Westra.
De bedoeling is, dat het boek in mei zal verschijnen.

IMG_0844

Voortgang van het project

Het was even stil van het Vlaskampfront, ik had computerproblemen, maar ze zijn opgelost.

De takken van de vorige blog zijn allemaal uitgekomen, hierboven is de magnolia, anders van kleur dan buiten, maar minstens zo mooi.
De kornoelje was de laatste, de forsythia bloeide binnen een week, de kornoelje na 3 weken.

IMG_0867

Het Vlaskampproject vordert gestaag, de eerste opnamen voor de documentaire zijn gemaakt.
Het wachten is nu op de stinzenplanten.
Het Fries Landschapsbeheer is bijna klaar met de inventarisatie van de tuinen die 130 tot 150 jaar tuingeschiedenis redelijk hebben overleefd. Sommige eigenaren hebben plannen voor reorganisatie, het is belangrijk, dat ze de geschiedenis kennen opdat ze de tuinen in de sfeer van Gerrit Vlaskamp terug kunnen brengen. Als ze dat leuk vinden tenminste.
De familiekroniek is bijna klaar. Aan het boek bij de tentoonstelling in het Fries Museum wordt gewerkt door diverse deskundigen, al met al loopt alles naar wens.