park leeuwarden

Borniastate

Tot mijn verrassing las ik in het pas verschenen boek ‘Landgoed Martenastate Koarnjum’ van Peter Karstkarel, dat Gerrit Vlaskamp ook de tuin bij Borniastate in Leeuwarden heeft ontworpen. Ik had het wel eens gehoord, maar de tuin, of liever gezegd, … Lees meer...