Blog Aly van der Mark

IMG_7514

Heremastate

Ik hoop dat iemand mij helderheid kan verschaffen omtrent het volgende:

In het archief van de familie Vegelin van Claerbergen vond ik in het kasboek van het jaar 1817 van Valerius Lodewijk (1784-1844), grietman van Haskerland, deze aantekening.
Het moet … Lees meer...

IMG_1804

Oostermeer

Op 29 juni stond een artikel in het Friesch Dagblad over de tuinen op het ‘Heechsân’ in Oostermeer ( Eastermar). Hierin werd gesuggereerd dat de tuinen bij de kerk en de pastorie van Willem Spaander (1910-1988) zouden zijn. Om het … Lees meer...