jorw 0056

JAN JACOB SLAUERHOFF

In Jorwert lieten de kerkvoogden in 1872 een tuin aanleggen bij de pastorie, de rode beuk voor het huis staat er nog in volle glorie, verder is alles verdwenen.
In 1907 werd dominee Cornelis Hille Ris Lambers beroepen in Jorwert, hij had negen kinderen, vier dochters en vijf zonen. De dichter Jan Jacob Slauerhoff raakte tijdens zijn HBS-tijd bevriend met twee dochters van de dominee, Annie en Heleen. Eerst was hij verliefd op Annie, later op Heleen, met wie hij zijn levenlang bevriend bleef. Ze wilde niet met hem trouwen in tegenstelling tot Annie.
In het volgende gedicht van Slauerhoff is de tuin van Vlaskamp het decor.

NA JAREN

Alles heb ik teruggevonden,
Bekoorlijk verwaarloosd als ’t vroeger was:
Het groene pad begroeid met spichtig gras,
De zonnebloemen, die toen lager stonden.

Het stille van den hof en het grijsblonde
Van zon laatglanzend door beslagen glas.
Achter in de tuin begon de ondiepe plas.
Waar we elkaar ’s avonds onder takken vonden.

Alles: niet ’t lief, half landlijk, half mondain,
Wankle bekoorlijkheid die zich verliest
In Engeland, ’k geloof als gouvernante.

Ik stopte een pijp en peinsde en zei: “Enfin”…
Maar zweeg toen ik haar kamer vond, triest
Als een zoo maar gelaten chapelle ardente.

jorw 0013
Tegenover de pastorie stond het huis van de notaris, ook met een Vlaskamptuin.
Toen de toren van de kerk in 1951 instortte door werkzaamheden, werden allerlei acties ondernomen om de toren te herstellen. Eén daarvan was een openluchtspel in de notaristuin, het begin van een lange traditie, die nog steeds voortduurt.
In het gedeelte van de tuin waar het toneelspel wordt opgevoerd staat een vleugelnoot, geplant in 1870, die ook onderwerp werd van een gedicht toen hij door een storm half geveld werd. Een strofe:

‘Alde beam hoefolle jierren
Ieuwen hasto dêr al stien
Hoefolle simmers seachsto kommen
Hoefolle hast wer stjerren sjoen’.

AFB. 1: FRIESCH DAGBLAD, F.ANDRINGA DE WIJZERPLAAT VAN DE KLOK TUSSEN HET PUIN.
Onderschrift: De wijzerplaat van de ingestorte toren (foto S.Andringa)
AFB. 2: PASTORIE VAN JORWERT MET PET EN OPSCHRIFT SLAUERHOFF
Onderschrift: De pastorie van Jorwert met pet en opschrift van Jan Jacob Slauerhoff (foto Leeuwarder Courant)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *