selmien

Jacobus Craandijk in Selmien

De Rotterdamse predikant Jacobus Craandijk ( 1834-1912) maakte samen met zijn vriend de schilder Pieter Schipperus ( 1840-1929) wandelingen door heel Nederland. Tussen 1874 en 1881 bezochten ze meerdere malen Friesland. De wandelingen werden beschreven in acht delen Wandelingen door Nederland met pen en potlood. In het deel Wandelingen door Friesland beschrijft Craandijk een wandeling door de buurschap Selmien in de buurt van Ureterp.

Wij treden het erf, het “hiem”, met vrijmoedigheid op. Den nijdigen boerenhond hoeven wij hier niet te vreezen. Zoo openen wij het net geschilderd hek en treden op het huis toe. Reeds van den weg af zagen wij het Engelsch plantsoen, met bloeijende heesters en bloemen versierd, waardoor de bogtige paden langs de kronkelenden vijver zich slingeren. Dat maakt aangenamer indruk en geeft hooger dunk van den goeden smaak, dan de stijve boerentuintjes met hun regte paadjes en vierkante perkjes, door dunne palmrandjes omzoomd, waar stokrozen de meest passende bloemsoort is. Niet overal vindt gij dezen aanleg, maar toch menigvuldig , en waar gij dien vindt, daar denkt gij wel, dat het vooral de liefhebberij van de vrouw is, maar gij prijst toch in den boer, dat hij een niet onbelangrijk terrein over heeft voor het schoone, dat niet productief is’.

Craandijk beschrijft een van de tuinen die Gerrit Vlaskamp  vanaf 1863 heeft aangelegd in Selmien, ook hier was het weer een geval van familieverbanden. Vlaskamp had al een tuin aangelegd bij het doktershuis in Stiens, familie van dokter Iest woonde in Selmien en zo zijn daar diverse tuinen aangelegd. (zie de site Stinze Stiens van Willem en Trudy van Riemsdijk)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *