Auteursarchief: Gerrit Vlaskamp

wommels 6

Vlaskamp in Wommels

In de gemeente Littenseradiel heeft Gerrit Vlaskamp 32 tuinen aangelegd met als hoogtepunt Mantgum, waar vrijwel alle tuinen aan de Seerp van Galamawei van zijn hand zijn. Alle reden om in het museum ‘It Tsiispakhûs’ in Wommels een tentoonstelling in te richten over de Vlaskamptuinen in deze gemeente. Het ontwerp van de expositie is van Nico Kloppenborg, die alle meerdere Vlaskamptuinen heeft gerestaureerd. Het is een mooie, intieme tentoonstelling geworden helemaal in de sfeer van de 19de eeuw. Ik mocht de openingshandeling verrichten door me een weg te banen door weelderig groen. Henk Bootsma maakte de foto, een compleet fotoverslag kunt u vinden op zijn site: http://henkbootsmafotografie.nl

Breedut Gerrit Vlaskamp toegangshek

De kerk en de pastorie van Oostermeer

In BREEDút, de dorpskrant van Oostermeer, verschenen twee artikelen van de hand van Elle Bosma over de Vlaskamptuinen in die plaats. Uitstekend gedocumenteerde verhalen, die ook nog weer nieuws opleverden, onder andere de aantekening van de kerkvoogdij uit 1871: ‘Betaald aan G.L.Vlaskamp f 39,- wegens het maken der tekening en den uitvoering van aanleg om de nieuwe kerk’. Het ging om de inrichting van ‘Het Plantsoen’ bij de kerk. Helaas is de tekening niet bewaard gebleven. Om de kerk heen is een groot aantal bomen en struiken geplant.De oude kerk werd afgebroken, alleen de toren bleef staan, vandaar de intrigerende eenzame toren op it Heechsân.In 1874 werd een fraai hek geplaatst voor de ingang van de kerk, gemaakt in de smederij van Benedictus Mohrmann te Leeuwarden. In 1875 werd de pastorie gebouwd en in 1876 legde Vlaskamp de tuin aan. Ook hier kwam een fraai hek van Mohrmann. De kerkhoven die Gerrit Vlaskamp heeft aangelegd, zijn stof voor een vervolgonderzoek. Hieronder een foto van de beide hekken, die ik kan laten zien dank zij Elle Bosma.

fockensstate

Fockensstate in Beetsterzwaag.

Op de Vlaskampexpositie in het Fries Museum hangen alle tekeningen, die tot nu toe bekend zijn van Gerrit Vlaskamp, ook de tekening van Fockensstate. ( ± 1855) en heel bijzonder: de tekening, die Roodbaard maakte van de zelfde tuin (±1835) hangt er boven. De tekeningen zijn heel lang niet te zien geweest, we zijn dan ook zeer dankbaar dat we ze van een particulier hebben kunnen lenen. De tekening van Vlaskamp is ook uitgevoerd, want de ingang van de tuin lag bij Roodbaard rechtsonder, bij Vlaskamp middenvoor en dat is nog het geval.

Deel 1 foto3

Fryslân DOK: De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp

De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp 
Een documentaire in twee delen

Fryslân DOK – Deel 1: Vergeten, verjaard, verdwenen?
In het eerste deel van Fryslân DOK ‘De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp’ op zondag 6 april volgen we de inventarisatie en zoektocht naar het levenswerk van Vlaskamp. Vlaskamp was met zijn tuinen en parken gezichtsbepalend voor het noordelijke landschap in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zijn tuinen waren passend in de mode van die tijd, waarbij tuinen en parken werden ontworpen in de romantische landschapsstijl. Het waren echt tuinen voor de pronk met exotische boomsoorten, slingerende paden, perken en waterpartijen. Maar wat is er nog over; zijn de tuinen vergeten, verjaard, verdwenen? In Fryslân DOK volgen we een spannend spoor naar vergeten tuinen in 95 steden en dorpen in Friesland en Groningen. In deel 2 van Fryslân DOK op zondag 13 april ‘herleven’ de tuinen. Hoe kan dit culturele, groene erfgoed het beste veiliggesteld worden voor de toekomst?

Fryslân DOK: De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp – deel 1

Zondag 6 april om 17:00 uur en daarna vanaf 18:10 uur ieder uur op Omrop Fryslân Televisie.

Ook te zien op zaterdag 5 april om 10:25 uur en zondag 6 april om 15:25 uur op Nederland 2.

klik hier voor uitzending gemist

kostgeld

Verrassingen in Itens

Morgen is de grote dag: de tentoonstelling in het Fries Museum wordt geopend, het boek over Vlaskamp wordt gepresenteerd en op Nederland 2 is voor het eerst deel 1 van de documentaire te zien (om 10.25). Alle onderdelen hebben de zelfde titel: De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp.
Is het Vlaskampverhaal nu af. Nee, de expositie in het Tsiisipakhûs in Wommels komt nog: tijdens de voorbereidingen verrast Jaap Scheffer steeds weer met belangrijke stukken uit het archief van de Doopsgezinde kerk in Itens die 150 jaar bestaat.
Zo vond hij de eerste rekening van de hand van Gerrit Vlaskamp die bekend is.

IMG_3380Daarop zien we, dat de tekening 12 gulden kostte en dat hij lang in Itens was om de tuin mee aan te leggen. De laatste vondst is de rekening van ene Rommert Zijlstra waar Vlaskamp in de kost was tijdens de werkzaamheden. Zo zal er in allerlei kerkarchieven nog veel liggen, er blijft dus werk aan de winkel. Maar morgen eerst de grote dag en vanavond vertel ik alvast wat over hetproject in het programma Bynt van Omrop Fryslân