Auteursarchief: Gerrit Vlaskamp

IMG_1371_2

Gabe Westra, opzichter in Grou

De opvolger van Gerrit Vlaskamp was Gabe Westra, de grootvader van mijn man Ids.
In de rekeningboeken vond ik dat Gabe opzichter was bij de werkzaamheden in het Wilhelminapark in Grou. De plantlijsten in de boeken van Bosgra stonden ook op zijn naam, maar we wisten niet precies wat zijn rol was. Tijdens de werkzaamheden was Gabe in de kost in Grou, de rekening van R.Miedema bedroeg f136,30. Gerrit Vlaskamp was 61 toen het Wilhelminapark is aangelegd, dus hij liet het werk zo langzamerhand over aan zijn neef Gabe. Gabes moeder Jitske was een zus van Gerrit.

IMG_1370

IMG_1366

De rekening van het Wilhelminapark in Grou

Eigenlijk ben ik niet het goede type onderzoeker, veel te haastig.
Maar ik heb toch maar weer een middag in de studiezaal van Tresoar doorgebracht om de rekeningboeken van de kerkvoogden van Grou door te spitten en met succes.
Zo vond ik onder andere deze rekening van het Wilhelminapark in Grou. Het heette toen nog het Plantsoen, pas toen Wilhelmina koningin werd, heeft het park haar naam gekregen, maar de Grousters zijn ‘Het Plantsoen’ blijven zeggen.

Boekpresentatie ‘Het prieel op de heuvel’

Op 14 juni 2013 presenteert schrijfster Aly van der Mark het boek ‘Het prieel op de heuvel’, over zes generaties Vlaskamp. Saillant detail: de man van Van der Mark is verre familie van Gerrit Vlaskamp. Beide wonen nu op de plek waar ooit een kwekerij van de familie stond. Directe aanleiding voor het boek is echter de gevonden administratie van boomkwekerij Bosgra, waaruit blijkt dat Vlaskamp meer dan 350 tuinen en parken ontwierp in het Noorden.

lc (1)

Route in Littenseradiel

Het Gerrit Vlaskampproject begint te leven: de gemeente Littenseradiel, waar verscheidene Vlaskamptuinen liggen die nog redelijk herkenbaar zijn, gaat een route maken langs de tuinen. B&W hebben €3500 toegezegd voor de documentaire waar Sietske Visser mee bezig is en ze steken ook nog eens €1500 in de route zelf. Jammer dat de jaartallen van Gerrit niet kloppen, hij leefde fan 1834 tot 1906.

Lees hier het gehele artikel

IMG_1283

Het Nieuw Sint Anthony Gasthuis

Gerrit Vlaskamp heeft in 1890 de tuin van het Nieuw Sint Anthony Gasthuis opnieuw ingericht, veel is verdwenen, maar de prachtige treurbeuk, de tweede rode beuken en een kastanje resten nog. Het is een van de mooiste plekjes van Leeuwarden, vlakbij bij het Natuurmuseum en de Prinsentuin.
Nico Kloppenborg, de hoeder van de tuin, heeft in het theehuis borden aangebracht met de historie door de eeuwen heen. Er zit glas voor, dus het spiegelt, maar hierbij toch een indruk.

IMG_1288