Auteursarchief: Gerrit Vlaskamp

Tuinen op interactieve kaarten

U kunt op interactieve kaarten bekijken welke tuinen bezocht zijn tijdens de inventarisatie van Landschapsbeheer. Ook ziet u wat daarin aan authentieke Vlaskamp-elementen is aangetroffen. Niet alle Vlaskamptuinen in Friesland zijn (nog) onderzocht. Omwille van tijd en capaciteit is in eerste instantie gekozen voor tuinen die het beste bewaard zijn gebleven.

IMG_8394

Sytze Greidanus

De heer op de foto hieronder is Sytze Greidanus, hij was arts en zijn eerste standplaats was Buitenpost. Over zijn periode daar heeft hij een nog steeds lezenswaard boek geschreven ‘De Dagen van Olim’, later opnieuw uitgegeven als ‘Een dorpsdokter uit de Friese Wouden vertelt’. Een kostelijk boek, te leen bij Tresoar. Gerrit Vlaskamp heeft een tuin voor hem aangelegd, hij woonde tegenover het huidige gemeentehuis. Sytze Greidanus vertrok op 1 mei 1877 met zijn gezin naar Soest. Hij had daar een benoeming gekregen als gemeente-arts. Later volgden er aanstellingen als hofarts van prins Hendrik, koning Willem III en koningin Emma. Hij was zeer geliefd. Op de foto hierboven staat het huis waar Greidanus woonde, helaas is er vrijwel niets van de tuin bewaard gebleven.

groep1511full

IMG_1475

Westerpark- Vosseparkje

Het Westerpark heet in de volksmond het Vosseparkje, omdat aan de noordkant van het park de molen Het Lam van H.Vosman stond.

Voor wandelliefhebbers: Daan van Zomeren heeft een mooie stadswandeling gemaakt langs monumentale bomen in Leeuwarden. Google: Daan’s bomenwandeling in Leeuwarden. De wandeling voert ook door het Westerpark.

Verder vandaag een foto van de bloeiende rhododendron in onze tuin, een voormalige kwekerij, gesticht door Jitske Vlaskamp (een zuster van Gerrit) en Wybe Westra voor hun zoon Gabe, de aanlegger van Coopersburg in Akkrum. Gabe was de grootvader van mijn man Ids.

HCL001081685

IMG_6953

Het Westerpark

De gemeente Leeuwarden heeft in 1826 aan de Oostersingel een zoetwatervijver aangelegd, die al sinds de vijftiger jaren niet kon voldoen aan de drinkwaterbehoefte van de stad. In 1872 kocht de gemeente daarom een stuk grond aan de Westersingel. Hier werd een drinkwater- vijver gegraven met een diepte van 1 ½ meter en een oppervlakte van 4704 m2. Een enorme vijver, waar heel veel grond uit kwam. Gerrit Vlaskamp kreeg opdracht hier een park aan te leggen. De grond werd gebruikt om fraaie glooiende hellingen te maken. Het werd een mooi parkje met een grote verscheidenheid aan bomen. De naam was Westerpark, in de volksmond het Vosseparkje.

IMG_1455

Arend Vlaskamp

Albert Hoekstra, archivaris in Roosendaal, geeft me geregeld tips omtrent de Vlaskampen. Zo mailde hij eergisteren dat in het HCL in Leeuwarden tekeningen en foto’s van de familie Vlaskamp lagen in het archief van de familie Bruinsma. Als ik het woord tekeningen zie, ben ik extra gespitst. Het ging om burgemeester Arend Vlaskamp in Sint Annaparochie, een kleinzoon van hortulanus Arent Vlaskamp, die met zijn broer Lambart uit Varsseveld, via het Westland naar Friesland is gekomen. Gerrit Vlaskamp heeft een tuin aangelegd voor zijn achterneef Arend, dus er zou een ontwerp kunnen liggen. Helaas was dat niet het geval, de tekeningen waren gemaakt door dochter Wijtske Amarens. Arend was getrouwd met Maria Jacoba Wassenaar: dat verklaart waarom Gerrit al vroeg voor de Wassenaars, rijke boeren op het Bildt, tuinen heeft aangelegd en zo kom je steeds een stapje verder.

IMG_1448_2

IMG_1448 Wijtske Amarens Vlaskamp