Auteursarchief: Gerrit Vlaskamp

Aly blog 9 sep

Boomkwekerij Bosgra

In augustus 1888 schreef C.W. Pruis, bestuurslid van de ‘Friesche Tuinbouw Vereeniging’ een artikel in de Leeuwarder Courant over de boomkwekerij van de firma Bosgra in Bergum. Een fragment:Aly Blog 9 sep

Daardoor weten we, dat het ontwerp van de tuin van Gerrit Vlaskamp is. In het privé-archief van Anne Bosgra, de negende generatie,  bevindt zich deze fraaie ingekleurde foto van de tuin bij de kwekerij.Aly blog 9 sep

Plantenlijst

Oproep

In 1876 heeft Gerrit Vlaskamp een tuin aangelegd voor Johanna Gesina van Royen-Sluis, een renteniersweduwe uit Assen. Het moet een flinke tuin zijn geweest, gezien de hoeveelheid bomen en struiken, maar tot op heden hebben we de plek niet kunnen lokaliseren. Misschien dat iemand me wijzer kan maken. Onderstaande het tweede gedeelte van de plantlijst.

Plantenlijst 2

Vlaskamp

De documentaire

Ik heb een paar drukke Vlaskampdagen achter de rug.
Maandag hebben we de hele dag gefilmd voor de documentaire. Sietske Visser en Tjeerd Broekhuizen waren in Friesland om diverse locaties te filmen, zo waren we onder andere in de tuin van de familie Boersma in Oostrum. Deze tuin is in 1899 aangelegd door Gabe Westra, tenminste, de plantlijst staat op zijn naam. Van 1890 tot 1900 is het niet altijd duidelijk wie het ontwerp gemaakt heeft, Gerrit Vlaskamp of Gabe Westra. De tuin in Oostrum is nog vrijwel gaaf, een paar stukken van het pad ontbreken, maar het is duidelijk waar ze gelegen hebben. Het relief is er nog, de plek van het prieel is bekend. Er staan nog prachtige essen.

Dinsdag was ik bij de familie Bosgra om nog wat zaken door te nemen en een foto te maken van het portret van Anne Okkeszoon Bosgra, de boomkweker waar Gerrit Vlaskamp mee te maken had.IMG_2008 - versie 2

Het portret is gemaakt door J.H. Doodkorte, een Leeuwarder huisschilder die ook portretschilder was. Doodkorte heeft het gemaakt toen Bosgra al overleden was.

 

aaa1

Janke Diderika

Als je bezig bent met het uitpluizen van een familie, komt je steeds meer mensen tegen waar je nog nooit van hebt gehoord.

Zo kreeg ik de tip dat bij Veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem een Liber Amicorem werd geveild van Janke Diderika Vlaskamp. Ik heb het gekocht zonder het gezien te hebben, het bleek een klein leren doosje te zijn met losse blaadjes.

diederika 3

Janke Diderika was de dochter van de chirurgijn van Wirdum (Fr), ook een Gerrit Vlaskamp, een kleinzoon van de laatste hortulanus van de universiteit van Franeker, Arend Vlaskamp. Arend en zijn broer Lambertus zijn samen van Varsseveld via het Westland naar Friesland gekomen. 

diederika haar

Martha Kist van Tresoar heeft de familieverbanden uitgezocht en deze maand verschijnt van haar hand een artikel over dit poesiealbum avant la lettre in Gens Nostra, het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

IMG_7514

Heremastate

Ik hoop dat iemand mij helderheid kan verschaffen omtrent het volgende:

In het archief van de familie Vegelin van Claerbergen vond ik in het kasboek van het jaar 1817 van Valerius Lodewijk (1784-1844), grietman van Haskerland, deze aantekening.
Het moet gaan om de grootvader van Gerrit waar ik me mee bezig houd, ook een Gerrit ( 1785-1855).

Er was dus contact, Gerrit Vlaskamp had kennelijk te veel betaald gekregen, want het staat bij ‘ontvangsten’. Misschien had de grietman vooruit betaald en viel de rekening mee.
De grote vraag is nu, wat heeft deze hovenier uit Dokkum gedaan voor de grietman uit Joure?
Welke werkzaamheden heeft hij verricht voor Heremastate?

Het is ook nog mogelijk dat het om Arent Vlaskamp gaat, de hortulanus van de universiteit van Franeker. Toen de universiteit in 1811 werd opgeheven, raakte hij zijn baan kwijt, hij vestigde zich als hovenier in Leeuwarden. Deze aantekening dateert van 1817, misschien heeft Vegelin hem ergens voor ingehuurd.